Pijn en pijnbestrijding bij gezelschapsdieren

Sommige aandoeningen die bij Gezelschapsdieren voorkomen gaan gepaard met pijn. Ook na een operatie is vaak voor de eerste dagen na de operatie pijn te verwachten. Dieren kunnen niet zoals mensen vertellen waar het pijn doet. Ook de intensiteit en de soort pijn kunnen ze niet aangeven.

Hierdoor vertoont de pijn herkenning en behandeling veel overeenkomsten met pijn herkennen en behandelen bij bijvoorbeeld baby’s en jonge peuters, die ook niet goed kunnen vertellen of, waar en hoeveel pijn ze hebben.

Wat is pijn?

Pijn is een onaangename beleving van een doorgaans zintuiglijke waarneming. Deze houdt bijna altijd verband met een bedreigende gebeurtenis, waarbij het lichaam mogelijk kan of werkelijk beschadigd wordt.

Waarom pijnbestrijding?

Fysiologische pijn
Pijn heeft onder normale omstandigheden een heel belangrijke waarschuwingsfunctie, zoals wanneer uw huisdier met een pootje op een klein scherp voorwerp gaat staan.

Nog voordat uw huisdier dit zelf merkt, is de poot al opgetrokken; dan pas richt het de aandacht op het pootje. Dit voorbeeld illustreert het nut van het kunnen registreren en voelen van pijn. Dit wordt fysiologische pijn genoemd; pijn zoals het bedoeld is:

  1. door de snelle reflexbeweging van de poot is verdere schade aan de poot voorkomen en
  2. door de gewaarwording van (scherpe) pijn wordt de aandacht op de zere plek gericht, waar al dan niet een wondje is ontstaan.
  3. door deze felle scherpe kortdurende pijn wordt het geheugen geactiveerd en het gedrag aangepast, waardoor de volgende keer vergelijkbare situaties vermeden worden.

De scherpe felle pijn is daarna bijna meteen verdwenen, maar kan afhankelijk van de beschadiging overgaan in een meer zeurende en kloppende pijn die wat langer aanhoudt. Uw huisdier kan doorgaans goed met de mate van pijn overweg en door het gedrag iets aan te passen (het wondje wordt extra verzorgd en de poot wordt tijdelijk wat minder belast) wordt de genezing bevorderd en treedt snel en volledig herstel op. Hierdoor neemt de pijn snel af en pijnbestrijding is in de meeste gevallen niet nodig.

Download de folder Pijn en pijnbestrijding bij gezelschapsdieren of haal deze gratis af bij uw Sterkliniek